Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2166. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec, stran 6515.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec
1.
V Sklepu o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec (Uradni list RS, št. 14/06) se v 1. členu doda nova peta alineja, ki se glasi:
»V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50 % znižanje prispevka ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ«.
2.
V 2. členu se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50 % znižanje prispevka ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ«.
3.
Črta se 3. člen.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60201-06/13-4
Komen, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost