Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2163. Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača, stran 6508.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača
1. člen
S tem sklepom se določi višina najemnin za uporabo stavbnih zemljišč za določeno dejavnost ter kmetijskih zemljišč v lasti Občine Divača.
2. člen
Osnova za oblikovanje cene najemnine za uporabo stavbnih zemljišč je cena kvadratnega metra stavbnih zemljišč, kot je določena na podlagi Sklepa o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Divača (Uradni list RS, št. 14/12) ter na podlagi določil 4. člena tega sklepa.
Osnova za oblikovanje cene najemnine za uporabo kmetijskih zemljišč je Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč, ki ga letno sprejme Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
3. člen
Višina najemnine se določi s pogodbo v skladu s 4. členom tega sklepa. V primeru, da se najemnina obračuna enkrat letno, se najemnina zaračuna ločeno za vsako koledarsko leto v naprej. V primeru mesečnega obračuna se najemnina zaračuna enkrat mesečno do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Najemnina se mora plačati v osmih dneh od izstavitve računa.
4. člen
Način za določitev najemnine za m2 stavbnega zemljišča:
I. Za najem stavbnih zemljišč za trgovsko in gostinsko dejavnost se najemnina obračunava mesečno in znaša 10 % cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono;
II. Za najem stavbnih zemljišč za obrtno, proizvodno in storitveno dejavnost se najemnina zaračunava mesečno in znaša 10 % cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono;
III. Za najem funkcionalnega zemljišča (parkirni prostori, dvorišča, zelenice …) se najemnina obračunava letno in znaša 1 % cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono;
IV. Za najem stavbnih zemljišč za izvajanje javnih nalog oseb javnega prava in nevladnih organizacij ter izvajanje dejavnosti društev in političnih strank, se najemnina obračunava letno in znaša 1 % cene stavbnega zemljišča/m2 za posamezno cono;
V. Za obdelavo zemljišča (vrtički, zelenjavni vrtovi, sadovnjaki, njive, travniki) v območju stavbnih zemljišč, se najemnina obračunava letno in znaša 1 % cene stavbnega zemljišča za posamezno cono.
5. člen
Cenik najemnin za stavbna zemljišča v 4. členu navedene dejavnosti v posameznih conah:
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|Dejavnost|    Cona A|   Cona B|    Cona C|   Cona D|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|I.    |     4,00|    2,50|     1,00|    0,80|
|     |  €/m2/mesec| €/m2/mesec|  €/m2/mesec| €/m2/mesec|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|II.   |     4,00|    2,50|     1,00|    0,80|
|     |       |      |       |      |
|     |  €/m2/mesec| €/m2/mesec|  €/m2/mesec| €/m2/mesec|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|III.   |     0,40|    0,25|     0,10|    0,08|
|     |  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|IV.   |     0,40|    0,25|     0,10|    0,08|
|     |       |      |       |      |
|     |  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
|V.    |     0,40|    0,25|     0,10|    0,08|
|     |  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|  €/m2/leto|
+---------+-------------+------------+-------------+------------+
* Cona A: Divača
Cona B: Betanija, Brežec pri Divači, Dane, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Matavun, Naklo, Pared, Potoče, Senadole, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vremski Britof, Zavrhek
Cona C: Gornje Ležeče, Laže, Otošče
Cona D: Barka, Kozjane, Misliče, Podgrad pri Vremah, Potok, Vareje, Vatovlje.
Morebitne davščine niso vključene v ceno.
Za kmetijsko rabo zemljišč v območju kmetijskih zemljišč se najemnina določi na podlagi Cenika zakupnin, ki ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2013-07
Divača, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost