Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2160. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača, stran 6504.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača
1. člen
V Odloku o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača (Uradni list RS, št. 83/05, 25/09) se za 3. točko v 1. členu doda 4. točka z naslednjo vsebino:
»SONČNA POT«: parcelni številki 1041/1 (delno) in 476/13.
Ulica se začne na Kajuhovi ulici pred ovinkom za hišno št. 49 in poteka proti zahodu in nato zavije proti jugu do zemljišča parcelna št. 1042/30, kjer se slepo konča.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2013-03
Divača, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.