Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2157. Sklep o uporabi igralne površine na otroka v javnih vrtcih Mestne občine Celje, stran 6501.

Na podlagi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) izdaja župan Mestne občine Celje
S K L E P
o uporabi igralne površine na otroka v javnih vrtcih Mestne občine Celje
1. člen
S tem sklepom se v javnih vrtcih Mestne občine Celje določa uporaba manjše igralne površine na otroka, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13).
2. člen
Uporaba manjše igralne površine na otroka velja za obdobje od 1. 9. 2013 do zagotovitve zadostnih notranjih igralnih površin oziroma najdlje do 1. 9. 2017.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.
Št. 602-7/2010
Celje, dne 19. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.