Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2148. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, stran 6491.

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 4. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem številka 10.00-16/012 z dne 20. 6. 2013 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 21. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
1. člen
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 93/11), se dopolni tako, da se v drugem odstavku 3. člena doda nova alineja, ki se glasi:
»– izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru«.
2. člen
Predmetnik, ki je priloga pravilnika, se dopolni z nazivom, vsebino in nosilcem predmeta iz prejšnjega člena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/2013
Ljubljana, dne 21. junija 2013
dr. Samo Javornik l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo