Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2053. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča, stran 6181.

Na podlagi osme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 8. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01, 20/06 – ZNOJF-1, 109/12) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča
Po obvestilu predsednika računskega sodišča dne 30. novembra 2013 preneha mandat članu računskega sodišča, in sicer drugemu namestniku predsednika računskega sodišča.
Za drugega namestnika predsednika računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije. Predlog možnega kandidata mora biti obrazložen, priložena mora biti pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Predlog za možnega kandidata za drugega namestnika predsednika računskega sodišča je treba posredovati na Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana do vključno ponedeljka, 16. septembra 2013.
Št. 003-03-61/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost