Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1774. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, stran 5323.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 50/08, 17/09 in 42/12) se v prvem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ministrstev in uradov:
– šest predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– dva predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
– trije predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
– trije predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-13/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-2130-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost