Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1773. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 5322.

Na podlagi 3. točke II. Poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12 in 51/12)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa dr. Uroš Grilc, minister za kulturo,
ter
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa predsednik Mitja Šuštar, in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički,
kot stranki na strani delojemalcev,
sklenejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V prvem odstavku 79. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz prve alineje pripada delavcu nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca, v višini 80 % osnove.«.
3. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.
4. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
5. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
6. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
7. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, z dne 20. 5. 2013.
Št. 101-3/2013
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-3330-0074
Vlada Republike Slovenije
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
 
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
Mitja Šuštar
Predsednik
NI PODPISAL
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Jelka Velički l.r.
Predsednica
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-13 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 35/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti