Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1770. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 5320.

Na podlagi določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96 (23/96 popr.), 39/98 (46/98 popr.), 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 60/01, 87/03, 3/04, 50/05, 57/06, 60/08, 97/09, 89/10, 91/10 (7/11 popr.), 5/12, 19/12 in 40/12)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Tomaž Gantar, minister za zdravje in Andrej Možina, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V 75. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96 (23/96 popr.), 39/98 (46/98 popr.), 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 60/01, 87/03, 3/04, 50/05, 57/06, 60/08, 97/09, 89/10, 91/10 (7/11 popr.), 5/12, 19/12 in 40/12) se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;".
Tretji odstavek 75. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
"V primeru iz prve alineje pripada delavcu nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca, v višini 80 % osnove.".
3. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
4. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
5. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem začetka uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 z dne 20. 5. 2013.
Št. 0070-29/2013
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-2711-0016
Vlada Republike
Slovenije
 
Tomaž Gantar l.r.
Ministrstvo
za zdravje
 
Andrej Možina l.r.
Zdravniška zbornica Slovenije
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja za zdravnike in
zobozdravnike Slovenije
 
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
FIDES – Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
 
Zvonko Vukadinovič l.r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
 
Darinka Auguštiner l.r.
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-11 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 34/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti