Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1767. ANEKS št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 5316.

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 in 22/13)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant in minister za finance dr. Uroš Čufer
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S š t. 6
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1. člen
(1) V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13 in 22/13) se drugi odstavek 35. člena črta.
2. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatek iz prejšnjega člena je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 23,27 € bruto, za znanstveni magisterij 36,21 € bruto in za doktorat 59,47 € bruto.«
3. člen
Spremenjena plačna lestvica iz 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013, se uporablja v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014.
Od 1. 1. 2015 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov kot so veljale pred uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/20, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF)).
4. člen
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31. decembra 2014 ne uskladi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ne bo brez dogovora s podpisniki tega aneksa dodatno posegla v plače in druge prejemke javnih uslužbencev.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega aneksa.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega aneksa, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
6. člen
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.
Št. 0100-260/2013/4
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-2030-0041
Vlada
Republike Slovenije
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve in javno upravo
 
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE
SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN
RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
SURS
Aladar Belec l.r.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5.2013 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-29 o tem, da je Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti