Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1749. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, stran 5266.

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12), ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 – spremembe in dopolnitve) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od petka, 31. 5. 2013 do petka, 14. 6. 2013 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur, in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka odloka bo v torek, 11. 6. 2013 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve,
– pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica, in sicer po pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2013
Sevnica, dne 22. maja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina