Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1732. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017, stran 5225.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. izredni seji dne 15. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017
1. člen
8. člen Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, št. 3/12, v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni tako, da se:
v tretji alineji črta stavek: »Območja znotraj aglomeracij, kjer se kanalizacija ne bo gradila zaradi sprememb, ki so nastale kot posledica oviranja gradnje kanalizacije s strani uporabnikov na območju aglomeracije, predvidene v Operativnem programu, niso upravičena do sofinanciranja.«
ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti iz osnovne projektne dokumentacije razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen. Informacije o upravičenosti sofinanciranja pridobi vlagatelj na Občini Dobrova - Polhov Gradec.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2013
Dobrova, dne 15. maja 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost