Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1630. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja, stran 5007.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1000/7 in 1000/8, obe k.o. 2141 – Podljubelj,
– parc. št. 857/5, k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 862/6 in 862/7, obe k.o. 2145 – Leše,
– parc. št. 994/1, 993/10, 993/13, 993/14, 989, 1032/8, 981/83, 981/48, 981/68, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem.
2.
Ukine se status splošnega ljudskega premoženja na nepremičnini parc. št. 396/2, k.o. 2148 – Senično.
3.
Nepremičnine iz 1. in 2. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra oziroma status splošnega ljudskega premoženja in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2013-396
Tržič, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina