Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1621. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 5001.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 24. seji dne 25. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 53/11, popravek – 55/11) se spremeni tako, da se v 2. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Oddelek s poldnevnim programom se oblikuje samo v tistem šolskem letu, ko je za določeno starostno obdobje oziroma dislocirani oddelek dovolj prijav.«
2. člen
V 12. členu se v kriteriju pod zap. št. 2 črta v besedilu navedba »negativna odločba« ter se določi število točk 30.
Črta se kriterij pod zap. št. 3 in se številčenje ostalih kriterijev spremeni za eno mesto.
3. člen
V 14. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Če je otrok na čakalni listi vključen v enoto vrtca izven šolskega okoliša, ima z novim šolskim letom prednost pri vključitvi v enoto v svojem šolskem okolišu.«
4. člen
V 22. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Ponovna vključitev v vrtec ni možna prej kot v 3 mesecih po izpisu.«
5. člen
V 31. členu se v prvi alinei briše besedilo »v obdobju od 1. junija do 31. avgusta«.
V prvi alinei se 50 % zamenja z 20 %.
V drugi alinei se črta besedo »neprekinjeno« in za besedilom 10 delovnih dni doda »v mesecu«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2010
Bovec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost