Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1613. Odlok o spremembi območja naselja Vešenik in naselja Dobrnež, stran 4957.

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Vešenik in naselja Dobrnež
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Vešenik, in sicer tako, da se spremeni meja naselja Vešenik tako, da se par. št. 704, 705/14, 989/4, 989/5 in 989/6 vse katastrska občina Tepanje, priključijo naselju Dobrnež. Del naselja Vešenik, ki vključuje hišno številko Dobrnež 5b, se pripoji k naselju Dobrnež. Za omenjeno hišno številko se poveča Krajevna skupnost Tepanje in bo dobila numeracijo Krajevne skupnosti Tepanje po veljavnem pravilniku.
1. člen
Meje območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.
2. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
3. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska uprava Celje evidentira v registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2013-7(126)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina