Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1612. Odlok o spremembi območja naselja Zgornja Pristava in naselja Slovenske Konjice, stran 4957.

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o določanju območij ter poimenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Zgornja Pristava in naselja Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Zgornja Pristava, in sicer tako, da se spremeni meja naselja Zgornja Pristava tako, da se par. št. 887/2, 887/3, 887/4, 887/5 in 887/6, vse katastrska občina Slovenske Konjice, priključijo naselju Slovenske Konjice.
2. člen
Meje območja naselij in prostorskega okoliša je prikazana v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot.
3. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
4. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska uprava Celje evidentira v registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2013-6(126)
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost