Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1606. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 4953.

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10 in 41/12), se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:
1. v višini 450 eurov za izvajanje nalog:
– na dolžnostih v mednarodnih poveljstvih,
– v nacionalnih podpornih elementih in logistične podpore,
– vojaških opazovalcev brez osebne oborožitve,
– civilno-vojaškega sodelovanja;
2. v višini 700 eurov za izvajanje nalog:
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja brez zaščitne opreme,
– vojaških opazovalcev z osebno oborožitvijo,
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju varovanih pomorskih baz,
– zračnega transporta v pogojih, ki ne zahtevajo uporabe ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,
– stalnega varovanja objektov ali zaščite sil,
– preiskovanja območij in objektov;
3. v višini 900 eurov za izvajanje nalog:
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja z zaščitno opremo,
– mentoriranja, svetovanja ali usposabljanja v območju izven varovanih pomorskih baz ali v področju izvajanja pomorskih operacij,
– zračnega transporta v pogojih, ki zahtevajo stalno uporabo ukrepov pasivne ali aktivne zaščite zrakoplova,
– protiminskih pregledov,
– patruljiranja in zagotavljanja prisotnosti na območju delovanja,
– zagotavljanja varnih plovnih poti v območju operacije;
4. v višini 1.350 eurov za izvajanje nalog:
– bojnega delovanja,
– stalnega uveljavljanja miru v sklopu stabilizacijskega delovanja,
– protiterorističnega in specialnega delovanja,
– zračnega transporta v podporo silam pri izvajanju bojnega delovanja,
– pomorskega transporta v podporo silam pri izvajanju bojnega delovanja,
– pomorskega prestrezanja v območju operacije,
– odstranjevanja in uničevanja min.«.
2. člen
Za pripadnike Slovenske vojske, napotene v MOM pred uveljavitvijo te uredbe, se uporablja prvi odstavek 9. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10 in 41/12).
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-3/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-1911-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost