Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1605. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v Občini Zagorje ob Savi, stran 4951.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi poteka po zemljišču parcel številka 142, 147, 149/2, 150/1, 160/3, 161/2, 156/4, 1891, 155/2 in 155/1, vse k. o. Zagorje – mesto, ter sega en meter od vodnega zemljišča Medije s parcelno številko 1891, k. o. Zagorje – mesto.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Mediji v občini Zagorje ob Savi poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-30/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-2330-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost