Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1604. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto, stran 4949.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v mestni občini Novo mesto.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu Krke v mestni občini Novo mesto poteka po zemljišču parcel številka 1000/6, 1006/1, 1006/2, 999/12, 1000/2, 1000/15 in 1000/13, vse k. o. Bršljin, ter sega v povprečju pet metrov od vodnega zemljišča Krke s parcelno številko 11342/5, k. o. Bršljin.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu Krke v mestni občini Novo mesto poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-29/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-2330-0023
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina