Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3167.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 30/12 – ZUJF in 104/12 – ZIPRS1314) ter na podlagi 3. člena, prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12 in 90/12) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09. 57/10, 11/11, 27/11, 4/12 in 3/13) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo nasled­nji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70114 |Lesarska šola Maribor  |B017307 |Ravnatelj  |  44 |
|   |             |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70181 |Tehniški šolski center  |B017307 |Ravnatelj  |  44 |
|   |Maribor         |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69264 |Poslovno komercialna šola|B017307 |Ravnatelj  |  48 |
|   |Celje          |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69841 |Ekonomsko-storitveni   |B017307 |Ravnatelj  |  44 |
|   |izobraževalni center   |    |VSŠOE    |    |
|   |Kranj          |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69833 |Tehniški šolski center  |B017307 |Ravnatelj  |  45 |
|   |Kranj          |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73130 |Šolski center Maribor  |B017307 |Ravnatelj  |  47 |
|   |             |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73180 |Ekonomska šola Celje   |B017307 |Ravnatelj  |  46 |
|   |             |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73199 |Šolski center Kranj   |B017307 |Ravnatelj  |  49 |
|   |             |    |VSŠOE    |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
(2) Tabela »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49–54« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69841 |Ekonomsko-storitveni   |B017310 |Direktor ŠC |  50 |
|   |izobraževalni center   |    |       |    |
|   |Kranj          |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69833 |Tehniški šolski center  |B017310 |Direktor ŠC |  49 |
|   |Kranj          |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73130 |Šolski center Maribor  |B017310 |Direktor ŠC |  52 |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73199 |Šolski center Kranj   |B017310 |Direktor ŠC |  52 |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
(3) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70181 |Tehniški šolski center  |B017312 |Direktor-  |  49 |
|   |Maribor         |    |ravnatelj SŠ |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70114 |Lesarska šola Maribor  |B017312 |Direktor-  |  47 |
|   |             |    |ravnatelj SŠ |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70190 |Srednja elektro-     |B017312 |Direktor-  |  48 |
|   |računalniška šola Maribor|    |ravnatelj SŠ |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69264 |Poslovno komercialna šola|B017312 |Direktor-  |  51 |
|   |Celje          |    |ravnatelj SŠ |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70386 |Pomorski in tehniški   |B017312 |Direktor-  |  46 |
|   |izobraževalni center   |    |ravnatelj SŠ |    |
|   |Portorož – Centro di   |    |       |    |
|   |Formazione e Istruzione |    |       |    |
|   |Nautica e Professionale |    |       |    |
|   |Portorose        |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
V tabeli se doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73180 |Ekonomska šola Celje   |B017312 |Direktor-  |  52 |
|   |             |    |ravnatelj SŠ |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
(4) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44–50« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69710 |Srednja ekonomska šola  |B017313 |Ravnatelj SŠ |  47 |
|   |Celje          |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69752 |Srednja gostinska in   |B017313 |Ravnatelj SŠ |  46 |
|   |turistična šola Izola – |    |       |    |
|   |Scuola media alberghiera |    |       |    |
|   |e turistica Isola    |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|70394 |Srednja zdravstvena šola |B017313 |Ravnatelj SŠ |  45 |
|   |Izola – Scuola media   |    |       |    |
|   |sanitaria Isola     |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69574 |Gimnazija Piran –    |B017313 |Ravnatelj SŠ |  45 |
|   |Ginnasio Pirano     |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73156 |Gimnazija Franceta    |B017313 |Ravnatelj SŠ |  46 |
|   |Prešerna         |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73164 |Srednja šola Izola –   |B017313 |Ravnatelj SŠ |  46 |
|   |Scuola media Isola    |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|73202 |Gimnazija, elektro in  |B017313 |Ravnatelj SŠ |  46 |
|   |pomorska šola Piran –  |    |       |    |
|   |Ginnasio e Istituto   |    |       |    |
|   |nautico e elettronica  |    |       |    |
|   |Pirano          |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
(5) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    |  DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69841 |Ekonomsko-storitveni   |B017314 |Ravnatelj  |  45 |
|   |izobraževalni center   |    |SŠOE     |    |
|   |Kranj          |    |       |    |
|   |– Ekonomsko-trgovska šola|    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69841 |Ekonomsko-storitveni   |B017314 |Ravnatelj  |  44 |
|   |izobraževalni center   |    |SŠOE     |    |
|   |Kranj          |    |       |    |
|   |– Gradbeno-storitvena  |    |       |    |
|   |šola           |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69841 |Ekonomsko-storitveni   |B017314 |Ravnatelj  |  45 |
|   |izobraževalni center   |    |SŠOE     |    |
|   |Kranj          |    |       |    |
|   |– Gimnazija       |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69833 |Tehniški šolski center  |B017314 |Ravnatelj  |  46 |
|   |Kranj          |    |SŠOE     |    |
|   |– Strokovna in poklicna |    |       |    |
|   |šola           |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
|69833 |Tehniški šolski center  |B017314 |Ravnatelj  |  43 |
|   |Kranj          |    |SŠOE     |    |
|   |– Strokovna gimnazija  |    |       |    |
+------+-------------------------+--------+-------------+-------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |IME DELOVNEGA| PLAČNI|
| PU |    UPORABNIKA    | DM  |  MESTA  | RAZRED|
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73130 |– Šolski center Maribor  |B017314|Ravnatelj  |  47 |
|   |Srednja strojna šola   |    |SŠOE     |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73130 |– Šolski center Maribor  |B017314|Ravnatelj  |  48 |
|   |Srednja elektro-     |    |SŠOE     |    |
|   |računalniška šola     |    |       |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73130 |– Šolski center Maribor  |B017314|Ravnatelj  |  45 |
|   |Srednja lesarska šola   |    |SŠOE     |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73199 |Šolski center Kranj    |B017314|Ravnatelj  |  42 |
|   |– Strokovna gimnazija   |    |SŠOE     |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73199 |Šolski center Kranj    |B017314|Ravnatelj  |  48 |
|   |– Srednja šola za     |    |SŠOE     |    |
|   |elektrotehniko in     |    |       |    |
|   |računalništvo       |    |       |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
|73199 |Šolski center Kranj    |B017314|Ravnatelj  |  48 |
|   |– Srednja ekonomska,   |    |SŠOE     |    |
|   |storitvena in gradbena  |    |       |    |
|   |šola           |    |       |    |
+------+--------------------------+-------+-------------+-------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvedejo z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali ukinjeno.
Št. 0070-51/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-3330-0050
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost