Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

869. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 3157.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12 in 90/12) se v Prilogi I črtajo naslednje vrstice:
»
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
|B017391 |Jamstveni in preživninski |direktor SKL    |56  |
|     |sklad RS (JPS)       |          |   |
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
 
+---------+--------------------------+--------------------+-----+
|B017303 |Študentski domovi v    |direktor ŠD     |54  |
|     |Ljubljani (ŠD)      |          |   |
+---------+--------------------------+--------------------+-----+
 
+---------+-------------------------+---------------------+-----+
|B017106 |Državno pravobranilstvo |generalni      |53  |
|     |(DP)           |sekretar/sekretar PO |   |
+---------+-------------------------+---------------------+-----+
 
+---------+------------------------+----------------------+-----+
|B017106 |Vrhovno državno     |generalni       |53  |
|     |tožilstvo (VDT)     |sekretar/sekretar PO |   |
+---------+------------------------+----------------------+-----+
 
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
|B017391 |Javni sklad RS za     |direktor SKL    |51  |
|     |spodbujanje zaposlovanja  |          |   |
|     |invalidov (JSSZI)     |          |   |
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
 
                                «
in dodajo naslednje vrstice:
»
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
|B017391 |Javni jamstveni,      |direktor SKL    |56  |
|     |preživninski in invalidski |          |   |
|     |sklad RS (JPIS)      |          |   |
+---------+---------------------------+-------------------+-----+
 
+---------+--------------------------+--------------------+-----+
|B017303 |Študentski dom Ljubljana |direktor ŠDL    |54  |
|     |(ŠDL)           |          |   |
+---------+--------------------------+--------------------+-----+
 
+-------+---------------+-------------------------------------+--+
|B017106|Državno    |generalni              |53|
|    |pravobranilstvo|sekretar/sekretar /direktor/generalni| |
|    |(DP)      |direktor PO             | |
+-------+---------------+-------------------------------------+--+
 
+-------+-------------+-------------------------------------+---+
|B017106|Vrhovno   |generalni              |53 |
|    |državno   |sekretar/sekretar /direktor/generalni|  |
|    |tožilstvo  |direktor PO             |  |
|    |(VDT)    |                   |  |
+-------+-------------+-------------------------------------+---+
                                «.
V Prilogi II uredbe se vrstica:
»
+--------+-----------+--------------------------+--------+------+
|B017106 |pravosodni |generalni         |45   |52  |
|    |organ (PO) |sekretar/sekretar/direktor|    |   |
|    |      |PO            |    |   |
+--------+-----------+--------------------------+--------+------+
                                «
nadomesti z vrstico:
»
+-------+----------+-------------------------------------+---+--+
|B017106|pravosodni|generalni              |45 |52|
|    |organ (PO)|sekretar/sekretar /direktor/generalni|  | |
|    |     |direktor PO             |  | |
+-------+----------+-------------------------------------+---+--+
                                «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-7/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost