Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice, stran 2593.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke toplice na 19. redni seji dne 26. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
1. člen
V Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se v 16. členu doda drugi odstavek, kakor sledi:
»Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (CC-SI: 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
Ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2013-2
Šmarjeta, dne 27. februarja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.