Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

703. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«, stran 2569.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča« (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB1 in 54/10) – v nadaljevanju: Odlok, se v drugem odstavku 26. člena številka »60« nadomesti s številko »8«.
2. člen
V drugem odstavku 37. člena Odloka se besedna zveza »v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež« nadomesti z besedno zvezo »v soglasju z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo«.
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-3/97
Zagorje ob Savi, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.