Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

699. Dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi, stran 2562.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2 in naslednji), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12) in 75. ter 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Statutu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12) se dopolni 7. člen tako, da se v 9. točki doda nova alineja, ki se glasi:
»– druga proizvodnja električne energije in trgovanje z električno energijo (šifra dejavnosti D 35.119 in D 35.140)«.
2. člen
Ta dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.