Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

692. Sklep: (št. 9.2 – 352) o izvzemu iz javnega dobra, stran 2541.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 22. seji dne 5. 2. 2013 skladno s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 UPB in 53/10) in v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec sprejel naslednji
s k l e p: (št. 9.2 – 352)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s par. št. 1009/16 – ID 778 780, travnik, v velikosti 30,00 m2, k.o. 850 – Slovenj Gradec, izvzame iz režima javno dobro.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem objave.
Št. 032-2/2013, zveza spis št. 478-65/2010
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.