Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

687. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 2540.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 2. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Zemljišče parc. št. 1941/300, k.o. 2459 – Lokev vpisano kot javno dobro, se izloči iz seznama javnega dobra.
2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2013-18
Sežana, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.