Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

685. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja, stran 2540.

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
1.
V Sklepu o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja (Uradni list RS, št. 54/11) se v 1. točki za besedo »parkiranja« doda naslednje besedilo »ter o višini in načinu plačevanja parkirnine«.
2.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»(območja kratkotrajnega parkiranja)
Pristopi se k vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja z različnimi časovnimi omejitvami ter uvedenim plačilom parkirnine.
Območje kratkotrajnega parkiranja – cona I, kjer je parkiranje omejeno do 3 ur:
– območje Partizanske ceste, od križišča z Bazoviško cesto do križišča s Cankarjevo ulico v Sežani,
– območje parkirnih površin pred banko in pošto v Sežani.
Območje kratkotrajnega parkiranja – cona II, kjer je parkiranje omejeno do 4 ur:
– javna parkirišča med Levstikovo ulico in Zdravstvenim domom.
Znotraj cone II pristojni organ občinske uprave določi posamezne parkirne prostore kot rezervirane parkirne površine za zdravstveni dom v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.«
3.
V 3. točki se črta besedilo »je parkiranje časovno omejeno« ter nadomesti z besedilom »se plačuje parkirnina«.
4.
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a
(višina parkirnine)
Višina parkirnine znaša:
+--------------------+-------------------+-------------------+
|    Cona    |   Cona I    |   Cona II   |
+--------------------+-------------------+-------------------+
|    1. ura    |  Brezplačno   |  Brezplačno   |
+--------------------+-------------------+-------------------+
|    2. ura    |    1 EUR    |  Brezplačno   |
+--------------------+-------------------+-------------------+
|    3. ura    |    1 EUR    |    1 EUR    |
+--------------------+-------------------+-------------------+
|    4. ura    |          |    1 EUR    |
+--------------------+-------------------+-------------------+
Invalidi so plačila parkirnine oproščeni.«
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z vzpostavitvijo sistema parkirnih avtomatov.
Št. 032-1/2013-15
Sežana, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.