Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

683. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu, stran 2531.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu v višini 16,96 EUR za efektivno uro.
2.
Za uporabnike storitve socialna oskrba na domu je cena:
– za uro socialne oskrbe na domu 4,17 EUR,
– za mesečno 24-urno telefonsko varovanje 15,50 EUR.
Cena ure socialne oskrbe na domu in dostave toplega obroka, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %, samo za stroške dela.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2013 dalje.
Št. 122-6/2013-9
Nova Gorica, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.