Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode, stran 2530.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 67/06, 103/08, 91/09, 92/10) se v 4. členu, točka 10.1. Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor, se zadnji odstavek dopolni, tako, da se glasi:
»V vodovarstvenih pasovih, določenih z Odlokom o lokalnih virih pitne vode v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/01), je gradnja kleti pod nivojem terena dovoljena pri vseh objektih, če je temelj kleti najmanj 2 m nad najvišjim nivojem talne vode. Temelj kleti je lahko tudi manj kot 2 m nad najvišjim nivojem talne vode, če je klet izvedena vodotesno.«
2. člen
V 13. členu, v točki a) Morfološka enota 3B/1, se v prvem odstavku doda nova, druga alineja, ki se glasi:
»– dovoljena je gradnja poslovnih, pisarniških in upravnih stavb, gostinskih, trgovskih in stavb za storitvene dejavnosti, ter stavb splošnega družbenega pomena«.
3. člen
V 13. členu, v točki a) Morfološka enota 3B/1, se v drugem odstavku Oblikovanje objektov doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– nadstreški, terase in manjši prizidki imajo lahko ravne strehe«.
4. člen
V 13. členu, Morfološka enota 3B/2, se v prvem odstavku, prva alineja spremeni, tako, da se glasi:
»– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjsko poslovni dejavnosti,«.
5. člen
V 13. členu, Morfološka enota 3B/2, se v prvem odstavku, doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– dovoljena je gradnja poslovnih, pisarniških in upravnih stavb, gostinskih, trgovskih in stavb za storitvene dejavnosti, ter stavb splošnega družbenega pomena«.
6. člen
V 13. členu, Morfološka enota 3B/2, se v drugem odstavku Oblikovanje objektov doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– nadstreški, terase in manjši prizidki imajo lahko ravne strehe«.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/2004-114
Medvode, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.