Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

680. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 2528.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20 % DDV |Končna cena|
|  skupina  |      | DDV na | povečanje  |     | z DDV na |
|       |      |  enoto | energetske |     |  enoto  |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     | na enoto  |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  |  47,3996|   0,5000 |  9,5799|  57,4795|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      | EUR/m3  |  3,1663|   0,0300 |  0,6393|   3,8356|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017| 9.028,8102|
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  |  52,7728|   0,5000 |  10,6546|  63,9274|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      | EUR/m3  |  3,5227|   0,0300 |  0,7105|   4,2632|
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/13.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 28. februarja 2013
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor
Energetike Ljubljana