Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

678. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2526.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07 in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 17. redni seji dne 20. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se na nepremičnini s parc. št. 1601/2, k.o. 1835 Hotič, ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Nepremičnine s parc. št. 1601/2, k.o. 1835 Hotič postane lastnina Občine Litija.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2013-2
Litija, dne 20. februarja 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.