Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

672. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2518.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/08).
2. člen
Merila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, ki so v prilogi Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/08), se spremenijo tako, da se na novo glasijo, kot izhaja iz priloge 1 tega pravilnika.
3. člen
Vsa ostala določila Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/08) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/2008-003
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.