Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

670. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2515.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 43/11 – odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V 6. členu Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 6/05, 123/08 in 23/11) se 7. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»7. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti ter ob gradbiščih, pašnikih, prireditvenih prostorih ipd. nameščati začasne ali varovalne ograje iz železnih palic brez plastičnih ali drugih nekovinskih varovalnih kapic ali drugega primernega zavarovanja za zagotovitev varnosti na zgornji strani«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-001/2008-003
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.