Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

668. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2515.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1744/10 k.o. Zabočevo – pot, 59 m2, se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0004/2012-5
Borovnica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.