Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

663. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 2511.

Na podlagi 23. člena ZGO-1C (Uradni list RS, št. 102/04 in spr.) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB2) je Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne 19. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o izvzemu zemljišča parc. št. 471/6 k.o. Zasip iz javne rabe. Zemljišče, knjiženo kot Javno dobro, nima funkcije javnega dobra za Občino Bled. Zemljišče parc. št. 471/6 k.o. Zasip se z izvzemom javnega dobra prenese v last Občine Bled.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-1/2013-11
Bled, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.