Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

662. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave (ŠU-1), stran 2510.

Na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) objavljamo besedilo sprememb in dopolnitev Študentske ustave (ŠU-1), kot jih je potrdila Skupščina Študentske organizacije Slovenije na 22. Skupščini Študentske organizacije Slovenije dne 6. 2. 2013
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Študentske ustave (ŠU-1)
1. člen
V Študentski ustavi (Uradni list RS, št. 3/12) se spremeni četrta in peta točka 23. člena Študentske ustave (ŠU-1).
Četrta točka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4) Število študentskih predstavniških mandatov v posamezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih podatkov ali uradnih podatkov posameznega visokošolskega zavoda o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe volitev. Kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lahko uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na posamezni visokošolski zavod.«
Peta točka 23. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»5) Volitve se izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, če je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije univerze.«
Spremenjen in dopolnjen 23. člen Študentske ustave (ŠU-1) se tako glasi:
(1) Volitve v študentske zbore študentskih organizacij univerz in študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne.
(2) Izvajajo se v volilnih enotah. Na univerzi so volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške akademije.
(3) Samostojni visokošolski zavod ali višja strokovna šola je volilna enota.
(4) Število študentskih predstavniških mandatov v posamezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih podatkov ali uradnih podatkov posameznega visokošolskega zavoda o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe volitev. Kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lahko uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na posamezni visokošolski zavod.
(5) Volitve se izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, če je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije univerze.
(6) Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki študentskih organizacij univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov ali višjih strokovnih šol.
2. člen
V Študentski ustavi (Uradni list RS, št. 3/12) se v 88. členu Študentske ustave (ŠU-1) doda tretji odstavek, ki se glasi:
3) OO ŠOS sredstva razdeljena v skladu s tem členom knjižijo med prihodke po denarnem toku.
Dopolnjen 88. člen Študentske ustave (ŠU-1) se tako glasi:
1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena se delijo med Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike na naslednji način:
(1) 7% se nameni za Študentsko organizacijo Slovenije;
(2) 61% se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer:
– 34% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
– 20,5% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in
– 6,5% za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem;
(3) 32% se nameni za delovanje študentskih organizacij lokalnih skupnosti.
2) Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije je dolžan najkasneje do vsakega 25. v mesecu po ključu iz tega člena in v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije razdeliti sredstva zbrana iz tretjega odstavka 87. člena tega akta na račune organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
3) OO ŠOS sredstva razdeljena v skladu s tem členom knjižijo med prihodke po denarnem toku.
3. člen
Spremembe in dopolnitve Študentske ustave (ŠU-1) začnejo veljati naslednji dan po sprejetju.
Ljubljana, dne 6. februarja 2013
Študentska organizacija Slovenije
Mitja Urbanc l.r.
Predsednik