Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 2501.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) je Državni svet Republike Slovenije na 4. seji dne 27. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I.
Pod točko I. Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/12) se 3. točka spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
– položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
– ekonomski položaj in problematika malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in druga problematika gostinstva in obrti,
– spremljanje razvoja turizma in njegove promocije,
– področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema,
– internacionalizacija slovenskega gospodarstva.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.«
4. točka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– socialno varstvo in zavarovanje,
– zdravstveno varstvo in zavarovanje,
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– trg dela, delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– varnost in zdravje pri delu,
– varstvo invalidov,
– varstvo otrok in družine.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.«
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-09/12-5/3
Ljubljana, dne 27. februarja 2013
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Mitja Bervar l.r.