Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

110. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 423.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12 in 30/12 – ZUJF) ter na podlagi 3. člena, prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12 in 90/12) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09. 57/10, 11/11, 27/11 in 4/12) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« pri šifri PU 70319 naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica«.
(2) V tabeli »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49–54« se pri šifri PU 70319 naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica«.
(3) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV    |ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA  |     |   MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA   |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69280 |Srednja šola    |B017312 |Direktor-   |  46  |
|    |Črnomelj      |     |ravnatelj SŠ  |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69329 |Šolski center   |B017312 |Direktor-   |  47  |
|    |Rudolfa Maistra  |     |ravnatelj SŠ  |    |
|    |Kamnik       |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70050 |Srednja gradbena, |B017312 |Direktor-   |  50  |
|    |geodetska in    |     |ravnatelj SŠ  |    |
|    |ekonomska šola   |     |        |    |
|    |Ljubljana     |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69795 |Srednja ekonomsko- |B017312 |Direktor-   |  48  |
|    |poslovna šola   |     |ravnatelj SŠ  |    |
|    |Koper       |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
(4) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44–50« se pri šifri PU 69302 naziv proračunskega uporabnika »Srednja šola Josip Jurčič Ivančna Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica«.
Pri šifri PU 70084 se naziv proračunskega uporabnika »Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana« spremeni tako, da se glasi: »Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani«.
Iz tabele se izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV    |ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA  |    |   MESTA   | RAZRED |
|    |   UPORABNIKA  |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69779 |Srednja šola    |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  45  |
|    |Kočevje      |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69337 |Gimnazija Kočevje |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  45  |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70335 |Srednja ekonomska |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  47  |
|    |in trgovska šola  |    |        |    |
|    |Nova Gorica    |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA|ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU  |  UPORABNIKA   |     |   MESTA   | RAZRED |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69280 |Srednja šola    |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  45  |
|    |Črnomelj      |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 73113 |Gimnazija in    |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  46  |
|    |srednja šola    |     |        |    |
|    |Kočevje      |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69329 |Gimnazija in    |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  47  |
|    |srednja šola    |     |        |    |
|    |Rudolfa Maistra  |     |        |    |
|    |Kamnik       |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70050 |Srednja gradbena, |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  46  |
|    |geodetska in    |     |        |    |
|    |okoljevarstvena  |     |        |    |
|    |šola Ljubljana   |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69795 |Srednja ekonomsko- |B017313 |Ravnatelj SŠ  |  46  |
|    |poslovna šola Koper|     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
(5) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« se pri šifri PU 70319 spremeni naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola«, naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola«, naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola« in naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola«.
Iz tabele se izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| ŠIFRA |    NAZIV    |ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU  |  PRORAČUNSKEGA  |    |   MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA   |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505 |Šolski center   |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  44  |
|    |Slovenj Gradec   |    |        |    |
|    |– Srednja     |    |        |    |
|    |gostinsko     |    |        |    |
|    |turistična in   |    |        |    |
|    |lesarska šola   |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505 |Šolski center   |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  45  |
|    |Slovenj Gradec   |    |        |    |
|    |– Srednja     |    |        |    |
|    |ekonomska šola   |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505 |Šolski center   |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  43  |
|    |Slovenj Gradec   |    |        |    |
|    |– Srednja šola   |    |        |    |
|    |Muta        |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69280 |– Srednja šola   |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  42  |
|    |Črnomelj      |    |        |    |
|    |Srednja poklicna  |    |        |    |
|    |in strokovna šola |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69329 |– Šolski center  |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  44  |
|    |Rudolfa Maistra  |    |        |    |
|    |Kamnik       |    |        |    |
|    |Srednja ekonomska |    |        |    |
|    |šola        |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70050 |Srednja gradbena, |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  44  |
|    |geodetska in    |    |        |    |
|    |ekonomska šola   |    |        |    |
|    |Ljubljana     |    |        |    |
|    |– Srednja poklicna |    |        |    |
|    |šola        |    |        |    |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| ŠIFRA |    NAZIV    |ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU  |  PRORAČUNSKEGA  |     |   MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA   |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70505 |Šolski center   |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  47  |
|    |Slovenj Gradec   |     |        |    |
|    |– Srednja šola   |     |        |    |
|    |Slovenj Gradec in |     |        |    |
|    |Muta        |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70319 |Šolski center Nova |B017314 |Ravnatelj SŠOE |  45  |
|    |Gorica       |     |        |    |
|    |– Srednja     |     |        |    |
|    |ekonomska in    |     |        |    |
|    |trgovska šola   |     |        |    |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprememba uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvede z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali ukinjeno.
Št. 0070-145/2012
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-3330-0136
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti