Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

97. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 397.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11), se v 2. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»V času javnega vpisa poteka tudi evidenčni vpis že vključenih otrok za naslednje šolsko leto. Pred sprejemom otrok novincev se opravijo morebitne prerazporeditve že vpisanih otrok v Vrtec Andraž oziroma Vrtec Polzela, če starši to želijo.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni in glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni CSD posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+--------------------------------------------+----------+
| Zap. |         KRITERIJ         | Št. točk |
| št. |                      |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  1. |Oba starša ali otrok v enostarševski družini|     |
|    |imata skupaj z otrokom stalno prebivališče |     |
|    |v Občini Polzela.              |  40  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |Eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno |     |
|    |prebivališče v Občini Polzela.       |  20  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  2. |Otrok zaposlenega starša enoroditeljske   |     |
|    |družine ali obeh zaposlenih staršev.    |  30  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |Zaposlen je eden od obeh staršev.      |     |
|    |(velja tudi za status kmeta ali študenta ob |     |
|    |priloženem dokazilu)            |  10  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  3. |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red|     |
|    |v preteklem letu in ni bil sprejet v vrtec. |     |
|    |(točke se ne priznajo, če starši zavrnejo  |     |
|    |ponujeno prosto mesto med šolskim letom v  |     |
|    |katerokoli enoto vrtca.)          |  15  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  4. |V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov |     |
|    |brat ali sestra               |     |
|    |(če bo otrok v času vključitve novinca že  |     |
|    |izpisan iz vrtca, se ne upošteva)      |   8  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  5. |Sprejem dvojčkov ali trojčkov        |   7  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|  6. |Družina ima več vzdrževanih otrok:     |     |
|    |– štirje otroci ali več           |   7  |
|    |– trije otroci               |   6  |
|    |– dva otroka                |   5  |
+-------+--------------------------------------------+----------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Po zaključenem postopku točkovanja/pravnomočnost, okoliščine, ki se spremenijo na strani vlagateljev, ne morejo več spremeniti števila točk, ki so bile dodeljene na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2012-6
Polzela, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti