Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

94. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru, stran 396.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 15. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 53/10), se v 6. členu doda 6. točka, ki glasi:
»6. popivati pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač.«
2. člen
Spremeni se 7. člen, ki na novo glasi:
»Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki poteka oziroma se izvaja na prostem, v odprtem prostoru stavbe, začasnem pokritem objektu ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, je odgovoren organizator.
Organizator ima naslednje obveznosti:
1. za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, katerega izda pristojen organ Občine Polzela,
2. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve, vendar do 2.00 zjutraj, s soglasjem občinskega sveta pa tudi dlje,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
5. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči,
6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,
7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.«
3. člen
V 8. členu se črta 6. točka.
4. člen
Te odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2012-3
Polzela, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti