Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

66. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve, stran 344.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), drugega odstavka 3.a člena Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 130. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314 in 105/12) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
1. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo koncesijsko dajatev ter dodatno koncesijsko dajatev na obrazcu v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega navodila.
2. člen
Obračunana sredstva koncesijske dajatve in obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve se nakaže na dan predložitve obračuna pristojnemu davčnemu organu, in sicer:
1. obračunana sredstva koncesijske dajatve na Prehodni davčni podračun – proračun države SI56 011008881000030, z referenco: SI19 davčna številka zavezanca – 87009,
2. obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve na Prehodni davčni podračun – proračun države SI56 011008881000030, z referenco: SI19 davčna številka zavezanca – 86002,
3. v polje koda namena se vpiše TAXS,
4. v polje BIC banke prejemnika se vpiše BSLJSI2X.
3. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06).
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-006/2013/8
Ljubljana, dne 11. januarja 2013
EVA 2013-1611-0002
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti