Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

, Stran 2801
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1860960, ime in priimek pooblaščenca: Mihelič Matevž, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2464445, ime in priimek pooblaščenca: Mirnik Roman, šifra: 0555, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2315787, ime in priimek pooblaščenca: Prodan Jan, šifra: 5420, PE: Koper; tip dokumenta: Vinkulacija, št. dokumenta: 0057882, ime in priimek pooblaščenca: Prašnikar David, šifra: 1160, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2231518, ime in priimek pooblaščenca: Lapornik Maksimiljan, šifra: 0476, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2187312–2187318, ime in priimek pooblaščenca: Črnac Sarita, šifra: 4413, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1946401, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1946411, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2149587, ime in priimek pooblaščenca: Pahor Darja, šifra: 0606, PE: Koper; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00797991, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1890610, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1918239, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1918293, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1936554, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1968608, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1978478, ime in priimek pooblaščenca: Barut Nataša, šifra: 2703, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2165701, ime in priimek pooblaščenca: Rojc Maja, šifra: 4705, PE: Koper; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00800397, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1991254, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2005866, ime in priimek pooblaščenca: Kocjančič Valter, šifra: 4706, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1860331–1860340, ime in priimek pooblaščenca: Avto Debevc d.o.o., PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2173341, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 058996, ime in priimek pooblaščenca: Marko Robnik, šifra: 4218, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2018341, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2018355, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2018338, ime in priimek pooblaščenca: Abajt (ABBA Zavarovanje), šifra: 1328, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 00070954, ime in priimek pooblaščenca: Čampa Stanko, šifra: 4702, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2203071, ime in priimek pooblaščenca: Lipar Maja, šifra: 5257, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2425714, ime in priimek pooblaščenca: Jazbec Anita, šifra: 5611, PE: Celje; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00768541, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00770634, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00770689, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1977808, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1977940, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1977959, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2005452, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2011348, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2011395, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2011406, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2011452, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2011459, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2036892, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2036893, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2036919, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2061181, ime in priimek pooblaščenca: Petz Sonja, šifra: 4774, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1474419, tip dokumenta: 06-MOT-04, št. dokumenta: 59195–59198, ime in priimek pooblaščenca: Kerezovič Jagoda, šifra: 1086, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1993817, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2306580–2306581, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2306584, ime in priimek pooblaščenca: Matej Gale, šifra: 4365, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2316982, ime in priimek pooblaščenca: Pavlin Nensi, šifra: 4233, PE: Koper; tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 009001–009018, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 009434–009437, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 009487–009500, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 009805, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 010106, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 010492, tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 010495–010496, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 007935, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 007945–007946, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 007962–007973, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 007996, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 008536, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 008652, tip dokumenta: ZAT 210 , št. dokumenta: 008662, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 008667, tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 007676, ime in priimek pooblaščenca:Vatovec David, šifra: 0886, PE: Koper. Ob-5134/12 AVTOPREVOZ IN GRADBENA, Zgornji Kamenščak 14, Ljutomer, licenco št. 008700/001 za vozilo FAP, reg. št. MS 91-12A. gnk-330136 AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC, Parižlje 140, Braslovče, licenco, št. 008810/MJ72-3-3961/2011, za voznika Vladimir Podboj. gnd-330118 AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC, Parižlje 140, Braslovče, licenco za vozilo 008810/005, reg. št. CE UP-818. gnt-330127 AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN POTEŽ, Ljubljanska ulica 27A, Maribor, potrdilo za voznika Radulović Dejan, št. 008596/MJ74-3-1294/2010, izdano leta 2010, veljavno do 21. 2. 2013, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gny-330147 AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN POTEŽ S.P., Ljubljanska ulica 27A, Maribor, izvod licence št. 008596/002, za vozilo mercedes benz, reg. št. MB J9-93D. gnx-330148 AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN POTEŽ S.P., Ljubljanska ulica 27A, Maribor, izvod licence št. 008596/001, za vozilo mercedes benz, reg. št. MB L7-47A. gnw-330149 AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DUŠAN s.p., Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, licenco št, 007893/AD36-2-2011 za voznika Nedžada Hodžića, z veljavnostjo do 30. 6. 2011. gnn-330133 AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DUŠAN s.p., Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, licenco za voznika Ivana Milojkoviča, št. 007893/MJ36-2-3159/2011, z veljavnostjo do 31. 8. 2011. gnm-330134 AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DUŠAN s.p., Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, licenco za voznika Ivana Milojkoviča, št. 00789/AD36-2-3586/2011, z veljavnostjo do 31. 12. 2011. gnl-330135 Cibic Maruša, Vandotova ulica 65, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32060206, izdala Naravoslovno tehnična fakulteta, v Ljubljani. gni-330113 Finec Kos Katja, Framska 4, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0022631, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. gnh-330139 Grah Miran, Gerlinci 124, Cankova, službeno izkaznico, št. 01753, Ministrstvu za obrambo z dne 7. 7. 2009. gnw-330128 Hafizi Harris, Rakuševa ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21120436, izdala Fakulteta za družbene vede. gnb-330120 Haznadar Uršula, Kovaška cesta 99, Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico, št. 09050539, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. gnm-330109 Janeš Maša, Vurnikova ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20030159, izdala Pravna fakulteta. gnq-330105 Kozmus Mihael, Gornji Leskovec 7A, Blanca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001056001, izdal Cetis Celje. gnr-330129 Lajovec Jošt, Gasparijeva ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63110237, izdala Računalništvo in informatika, v Ljubljani. gnk-330111 Lavrič Tina, Drganja sela 20, Straža, študentsko izkaznico, št. 01009138, izdala Pedagoška fakulteta. gnk-330115 Lindič Andreja, Dolenje Laknice 15, Mokronog, študentsko izkaznico, št. 19468717, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-330110 MARJAN BERGANT S.P., Repnje 29, Vodice, licenco, št. 011238/021, za tovorno vozilo, reg. št. LJ NN 909. gns-330103 MILENKO LUČIĆ S.P., Babnogoriška cesta 33M, Škofljica, izvod licence št. OM593/011, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gne-330142 Stančič Jernej, Ferkova ulica 8, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027674000, izdal Cetis d.d. gnt-330102 Suhadolnik Nejc, Jezero 89, Preserje, študentsko izkaznico, št. 64090284, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnf-330141 Šega Mitja, Ul. Franja Vrunča 9, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 18123521, izdala Filozofska fakulteta. gni-330138 Švagan Radovan, Dobrovnik 297g, 9223 Dobrovnik v imenu Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group, Dunaj, Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ponudbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ob-5143/12 TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, hrvaško dovolilnico 0004271, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnr-330104 Tepič Dušan, Sončni grič 4, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014540000, izdal Cetis Celje. gne-330117 Trombev Filip, Razlagova 13, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81683129, izdala EPF Maribor. gnf-330116 VUČKO TOURS, POT V ZELENI GAJ 25A, Ljubljana, licenco za vozilo Opel Vivaro, LJ RF 118. gnj-330112 Završnik Albinca, Groharjeva ulica 16, Kamnik, licenco za poklic višja fizioterapevtka, za delo na strokovnem področju fizioterapevtske dejavnosti, številka FF 9590811. gnd-330143 Zrimšek Petra, Zalog pri Cerkljah 104, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 11070228, izdala Zdravstvena fakulteta, v Ljubljani. gnh-330114

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti