Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 97/2012 Ob-5108/12 , Stran 2793
Št. 97/2012 Ob-5108/12
Na podlagi sklepa direktorja družbe VGP Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, objavljamo
vabilo
k dajanju ponudb za nakup terjatev
1. Predmet dajanja ponudb je nakup sledečih terjatev: 1.) terjatev do stečajnega dolžnika Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Maribor, v nominalnem znesku 29.964,06 EUR s pripadki, 2.) terjatev do stečajnega dolžnika Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Maribor, v nominalnem znesku 84.180,06 EUR s pripadki, 3.) terjatev do stečajnega dolžnika Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Maribor, v nominalnem znesku 343.979,42 EUR, 4.) terjatev do stečajnega dolžnika Konstruktor VGR gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, in storitve, d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor, v nominalnem znesku 18.820,68 EUR s pripadki. Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za nakup terjatev delno ali v celoti za posamezno terjatev. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik; b) navedba zaporedne številke terjatve in nominalno vrednost, katerih nakup ponuja; c) ponujeno ceno za terjatev: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR; d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, največ 8 dni od dneva sklenitve pogodbe; e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 31. 12. 2012. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. 4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: VGP Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, s pripisom: »Ponudba za nakup terjatev, Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 24. 12. 2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 6. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 7. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku petih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo.
VGP Drava Ptuj d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti