Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Ob-5106/12 , Stran 2790
Ob-5106/12
Na podlagi sklepa direktorja družbe Velana, tovarna zaves d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana objavljamo
vabilo k dajanju ponudb za nakup strojev in različne strojne opreme
1. Predmet dajanja ponudb je nakup sledečih strojev in opreme: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za nakup strojev delno ali v celoti za posamezne stroje, po inventarnih številkah. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik; b) navedba zaporedne številke stroja ter inventarne številke, katerih nakup ponuja; c) ponujena cena za stroj: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR; d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, največ 8 dni od dneva sklenitve pogodbe; e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 31.12.2012. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. 4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. Ponudnik si lahko stroje in opremo ogleda, prodaja se vrši kot »vidno – kupljeno«. Ogled je možen vsak delovni dan ob predhodni najavi, na tel. 01/36-03-163. 5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Velana d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za nakup strojev, Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 24. 12. 2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 6. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 7. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku pet dni sprejema ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo.
Velana d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti