Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 007-960-2012/6 Ob-5090/12 , Stran 2789
Št. 007-960-2012/6 Ob-5090/12
Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno upravo objavlja imenovanja: 1. Boštjana Boha, imenovanega za sodnega cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje stavbna zemljišča, z dnem 24. 9. 2012, 2. dr. Darka Škerla, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje računalništvo in informatika, podpodročje razvoj računalniške programske opreme, z dnem 24. 9. 2012, 3. Have Avdič, imenovane za sodno izvedenko za strokovno področje varstvo pri delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu in požarna varnost, z dnem 27. 9. 2012, 4. doc. dr. Špele Smrkolj, dr. med., imenovane za sodno izvedenko za strokovno področje medicina, podpodročje ginekologija in porodništvo, z dnem 15. 10. 2012, 5. mag. Martina Jazbeca, imenovanega za strokovno področje borilne veščine, podpodročje prisilna sredstva, z dnem 15. 10. 2012, 6. dr. Marjana Čeha, imenovanega za sodnega cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, z dnem 15. 10. 2012, 7. Saše Žižek, imenovane za sodno cenilko za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, z dnem 15. 10. 2012, 8. Mojce Bartol Lesar, imenovane za sodno tolmačko za nemški jezik, z dnem 15. 10. 2012, 9. Nives Dokl Lavrič, imenovane za sodno tolmačko za nemški jezik, z dnem 15. 10. 2012, 10. Maje Dakič, imenovane za sodno tolmačko za angleški jezik, z dnem 15. 10. 2012, 11. Aleksandre Kuhar, imenovane za sodno tolmačko za srbski jezik in posebno pisavo cirilico, z dnem 15. 10. 2012, 12. Šeherezade Delić, imenovane za sodno tolmačko za črnogorski jezik, z dnem 15. 10. 2012, 13. Marka Grebenca, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje varnost na žičnicah in smučiščih, podpodročje analiza nesreč na smučiščih, z dnem 18. 10. 2012, 14. Tomaža Šumija, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje varnost na žičnicah in smučiščih, podpodročje urejanje in oprema smučišč, z dnem 19. 10. 2012, 15. mag. Marije Toplak, imenovane za sodno cenilko za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, z dnem 24. 10. 2012, 16. dr. Metoda Šuligoja, imenovanega za sodnega izvedenca za strokovno področje turizem, podpodročje kakovost v turizmu, z dnem 8. 11. 2012, 17. Franca Nahtigala, imenovanega za sodnega izvedenca in sodnega cenilca, oboje za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva, z dnem 23. 11. 2012, 18. Alojzija Boha, imenovanega za sodnega cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje stavbna zemljišča, z dnem 23. 11. 2012. Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno upravo objavlja razrešitve: 1. Jožeta Smrekarja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje promet, podpodročje raziskave prometnih nezgod, z dnem 17. 7. 2012, 2. Dušana Kraigherja, sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega oboje za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 24. 8. 2012, 3. Edvarda Čagrana, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje motorna vozila, podpodročje avtomobilska stroka in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje motorna vozila, podpodročje avtomobilska stroka, z dnem 29. 9. 2012, 4. Franca Drobniča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, travmatologija, z dnem 1. 10. 2012, 5. mag. Vinka Volčanjka, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročje finance, z dnem 1. 10. 2012, 6. Cirila Blagotinška, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje varstvo pri delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu v elektrotehniki, z dnem 1. 10. 2012, 7. Mirka Petriča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 3. 10. 2012, 8. Branka Avseca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje družinska medicina, z dnem 9. 10. 2012, 9. Jožeta Trstenjaka, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, se razreši z dnem 12. 10. 2012, 10. Antona Martina Trčka, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, urologija, z dnem 12. 10. 2012, 11. Marije Taučer, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje metalurgija, podpodročje preizkušanje kovinskih materialov in analiza poškodb, z dnem 12. 10. 2012, 12. Bogomirja Volčanška, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno z dnem 12. 10. 2012, 13. Čedomirja Miliča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 12. 10. 2012, 14. Štefana Vrečiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročje davki, z dnem 12. 10. 2012, 15. Mihe Jermana, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje motorna vozila, podpodročje motorna vozila – splošno, z dnem 12. 10. 2012, 16. Marijana Robiča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, stavbna zemljišča, z dnem 15. 10. 2012, 17. Antona Pezdirca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje procesna tehnološka oprema in naprave, z dnem 15. 10. 2012, 18. Evgenije Lazarini, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno, z dnem 15. 10. 2012, 19. Silvija Blaja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, z dnem 15. 10. 2012, 20. Borisa Goričana, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 19. 10. 2012, 21. Maria Gasparinija, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, z dnem 19. 10. 2012, 22. Ivana Čoha, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 19. 10. 2012, 23. Marjana Dreva, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekologija, podpodročje ekologija splošno, z dnem 19. 10. 2012, 24. Tomaža Frangeža, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje inštalacijska oprema in naprave, procesna tehnološka oprema in naprave in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje inštalacijska oprema in naprave, procesna tehnološka oprema in naprave, z dnem 19. 10. 2012, 25. Jožefa Gabrijelčiča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno z dnem 19. 10. 2012, 26. Mojce Kodrič, sodne cenilke, imenovane za področje kmetijske stroke, z dnem 19. 10. 2012, 27. Marka Gomiščka, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, z dnem 19. 10. 2012, 28. Janeza Gorjanca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, se razreši z dnem 23. 10. 2012, 29. Tomaža Janežiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, z dnem 23. 10. 2012, 30. Antona Grošlja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, gozdna zemljišča in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, gozdna zemljišča, z dnem 23. 10. 2012, 31. Evgena Guština, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nizke gradnje, visoke gradnje, z dnem 23. 10. 2012, 32. Vide Jeler, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošnom, z dnem 23. 10. 2012, 33. Slavka Keneta, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje lesarstvo, podpodročje stavbno pohištvo, notranja oprema, strešne konstrukcije, z dnem 23. 10. 2012, 34. Antona Knavsa, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, gradbeništvo splošno, operativa in projektiranje, podi, stavbna zemljišča, tesarstvo in krovstvo, visoke gradnje, zaključna dela in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, gradbeništvo splošno, operativa in projektiranje, podi, stavbna zemljišča, tesarstvo in krovstvo, visoke gradnje, zaključna dela, z dnem 23. 10. 2012, 35. Staneta Kaluže, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročje finance, računovodstvo, z dnem 23. 10. 2012, 36. Stanislava Jecelja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročje finance, računovodstvo, vrednotenje podjetij, investicije, z dnem 23. 10. 2012, 37. Marije Jerman, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, komunala, z dnem 23. 10. 2012, 38. Bojana Ježovnika, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, visoke gradnje, z dnem 23. 10. 2012, 39. Marijane Kores, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 23. 10. 2012, 40. Bogdana Hrovata, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 24. 10. 2012, 41. Matea Drmića, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročje računovodstvo, finance, z dnem 25. 10. 2012, 42. Franca Kotnika, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje nevrologija, z dnem 27. 10. 2012, 43. mag. Hermine Merc, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje psihologija, podpodročje klinična psihologija mladostnikov in odraslih, z dnem 29. 10. 2012, 44. Franca Garvasa, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema in naprave in strokovno področje varstvo pri delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu splošno, z dnem 30. 10. 2012, 45. Majde Janež-Bizjak, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, z dnem 3. 11. 2012, 46. Igorja Čehovina, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 5. 11. 2012, 47. mag. Alojzija Kolenca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje urologija, z dnem 6. 11. 2012, 48. Mirana Grila, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje računalništvo in informatika, podpodročje informatika, računalništvo, z dnem 8. 11. 2012, 49. Štefanije Hojnik, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje, z dnem 8. 11. 2012, 50. Marka Justina, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 8. 11. 2012, 51. Marka Jovanoviča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje zaključna dela, z dnem 8. 11. 2012, 52. Tomaža Košata, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje in strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema in naprave, z dnem 22. 11. 2012.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti