Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 0252/2012 Ob-5103/12 , Stran 2787
Št. 0252/2012 Ob-5103/12
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe) in Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01 in spremembe) javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma poslovno sposobna in izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, – ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna, – ima organizacijske sposobnosti ter – zna vsaj en svetovni jezik. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Zainteresirani kandidati morajo vlogi priložiti tudi program razvoja sklada za mandatno obdobje. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome; – kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca ali podobno dokazilo; – kot dokazilo o najmanj petih letih na vodstvenih delovnih mestih kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca ali podobno dokazilo; – kot dokazilo o znanju svetovnega jezika se šteje fotokopija potrdila ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »razpis za direktorja JSS MOL«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, na tel. 01/306-15-10. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti