Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

, Stran 2313
Drugo preklicujejo
Bočkaj Egon, Plešičeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 09080005, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. gne-329492 Ciuha Anže, Redelonghijeva ulica 26a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63000151, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnv-329525 Corel Matevž, Brezje pri Grosupljem 71, Grosuplje, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnb-329495 Doler Danijel, Sveti Danijel 23, Trbonje, voznikovo kartico, številka 1070500003128001, izdajatelj Cetis d.d. gne-329467 Drofenik Vesna, Polanškova ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32090066, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gno-329532 Erjavec Bartolj Ajda, Stična 50A, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 18041023, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana, izdana leta 2004. gns-329503 Fajt Matjaž, Dane pri Sežani 91, Sežana, študentsko izkaznico, št. 01006052, izdala Pedagoška fakulteta. gnw-329474 FRAMARK TTG d.o.o., Zaloška cesta 167, Ljubljana, nalepko za avtotaksi prevoze, za licenco številka 0004413/04186/657/009, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnl-329468 Glavan Emilija, Suhor 49, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012578000, izdal Cetis d.d. gns-329528 Glavan Vladimir, Cesta na Fučine 5, Mirna, digitalno tahografsko kartico, št. 107050001215900, izdal Cetis d.d. gnr-329529 Gorenc Petja, Cesta bratov Milavcev 41, Brežice, študentsko izkaznico, št. 21100340, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gnn-329462 Guštin Mojca, Drenov grič 174E, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 32080359, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnf-329516 Hudovernik Žan, Cesta talcev 13, Velenje, študentsko izkaznico, št. 49100045, izdala GES College - Fakulteta za podjetništvo. gnw-329524 Hvala Isabela, Gregorčičeva ulica 18A, Tolmin, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, izdana leta 2011. gnl-329510 Jagodič Stanislav, Sela pri Šmarju 13, Grosuplje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 619345, leto izdaje 2006. gnq-329505 Jančić Denis, Rusjanov trg 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63060083, izdala FRI, Univerza v Ljubljani. gno-329507 Jeftič Uroš, Poljanski nasip 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060120, izdala Pravna fakulteta. gnz-329471 Jerina Aleksandra, Maistrova ulica 16, Litija, študentsko izkaznico, št. 21080818, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gny-329497 Kavčič Jan, Črni Vrh 80, Črni vrh nad Idrijo, študentsko izkaznico, št. 29008052, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnp-329506 Kavšek Gašper, Gotna vas 41, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 21100189, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gnc-329473 Križanovski Žan, Volče 97B, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 27091388, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnf-329491 Markuš Miha, Trg svobode 2, Moravče, študentsko izkaznico, št. 49110024, izdala GEA College. gnt-329527 Marn Mateja, Praproče 14, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 19439790, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gng-329515 Milan Obrez s.p., Žegar 2, Prevorje, licenco, št. 008065/002, serijska št. O0304246. gnd-329522 Mlinar Gašper, Ravne pri Žireh 1, Žiri, študentsko izkaznico, št. 63080336, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnr-329483 Moravec Andrej, Podklanec 7, Vinica, študentsko izkaznico, št. 21060411, izdala Fakulteta za družbene vede. gnj-329487 Nemet Boris, Log 3, Hrastnik, študentsko izkaznico, št. 32011290, izdala Naravoslovno-tehniška fakulteta. gng-329465 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico Ruska tretja, oznaka države 643/11, Rusija, št. 0548884. gnq-329530 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico Ruska tretja, oznaka države 643/11, Rusija, št. 0550397. gnp-329531 Omladič Klemen, Letuš 111 F, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št. 19530956, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-329489 Pavlič Matej, Spodnja Brežnica 65, Poljčane, študentsko izkaznico, št. 71110244, izdala Biotehnična fakulteta, Ljubljana. gnn-329512 Petaroš Lado, Cetore 19A, Izola - Isola, voznikovo kartico, številka 1070500002393001, izdajatelj Cetis d.d. gnv-329475 Podgornik Kristjen, Stari trg 7, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 19545580, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnt-329502 Postrešček, Mitja Saje s.p., Kneza Koclja ulica 37, Ljubljana, licenco za avtotaksi prevoze, mednarodni prevoz potnikov in prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, številka 012112/003 LJ SH - 251, sharan/1.8/T, volkswagen (serijska št. 01022975). gns-329482 Rep Denis, Jakopičeva ulica 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gni-329463 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe: Pirc Branka, Davčni urad Brežice, delovno mesto višji davčni inšpektor; pod registrsko številko 39, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-4407/12 Rok Miha, Gortanova ulica 20, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 41030259, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnt-329481 Rupar Tone, Podhojni hrib 5, Rob, izvod licence Skupnosti, št. 007235/001, za vozilo mercedes benz, registrska številka LJ N9-89M, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leta 2007. gnx-329477 Rupnik Sabina, Pod Grintovcem 4B, Logatec, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gnr-329479 Senić Svetozar, Pešnica 1, Besnica, Kranj, voznikovo kartico, številka 1070500006061005, izdajatelj Cetis d.d. gnb-329520 Tači Nataša, Kopališka ulica 8, Kranj, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovinskega poslovodjo na ime Nataša Sprager, Kopališka 8, 4000 Kranj, št. 414-507/95 z dne 5. 6. 1995. gnw-329499 TRANSCAR Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 7, Novo mesto, licenco, številka GE003088/00719/005, za vozilo renault 340.18D, registrska številka NM A8-977. gnu-329476 Transporti Cerar Franc s.p., Blagovica 27, Blagovica, licenco, številka 007500, za vozilo 007500/004, registrska številka LJ NO-86N. gnr-329504 Vaupotič Žan, Celovška cesta 106, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, Ljubljana. gnb-329470 VIZIUM d.o.o., Trstenjakova ulica 1, Ptuj, zeleno karto, številka 88369, izdala zavarovalnica Grave. gnc-329519 Weber Nataša, Stara Loka 36, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 49090044, izdala Fakulteta za podjetništvo GEA college. gnq-329480 Zbiranje in prevoz mleka, Šentjanž 64, Šentjanž, izvod licence Skupnosti št. 007590/007, vozila M.A.N., reg. številka KK NU-263, izdala OPZ Slovenije. gnh-329472 Zlojutro Božana, Spodnje Loke 3, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 19526170, izdala Ekonomska fakulteta. gnx-329523

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti