Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

, Stran 714
Drugo preklicujejo
ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, Ljubljana, licenco za taksi prevoze, št. 0004543/09243/720/015, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gne-326396 Cestnik Tina, Hajdoše 43i, Hajdina, študentsko izkaznico, št. 01007040, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gnq-326430 Cordero Ravelo Patricia, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70072588, izdala Fakulteta za elektrotehnko v Ljubljani. gnh-326439 Črešner Tim, Nasipna ulica 92, Maribor, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor. m-133 Drevenšek Mojca, Pod gradom 32, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 89111163, izdala FAMNIT – Univerza na Primorskem. gng-326415 EX d.o.o., Cvetkovci 99, Podgorci, dovolilnico, št. 0000582/2011, za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnd-326418 Gelze Lucija, Puhova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01006012, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gne-326442 Gladek Irena, Fužine 26, Gorenja vas, študentsko izkaznico, št. 71110152, izdala Biotehniška fakulteta. gny-326397 Godler Tomaž, Loška cesta 16a, Log pri Brezovici, digitalno tahografsko kartico, št. 107050002707500, izdal Cetis. gny-326447 Gomboc Damjan, Krašči 41, Cankova, študentsko izkaznico, št. E1040410, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. gnj-326437 Husar Goran, Kajuhova ulica 18, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030945000, izdajatelj Cetis d.d. gnj-326412 Inšpektorat RS za delo, Parmova 33, Ljubljana, službeno izkaznico, inšpektorska značka, št. 0616 (komplet), na ime David Antončič, Inšpektorat RS za delo. gnf-326545 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja vas, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice: oznaka 643/11, Rusija – tretje države, št. 1226239, oznaka 792/35, Turčija – tranzit – tretje države – EURO02, št. 696084, oznaka 804/03, Ukrajina – tranzitna, št. 1893056, oznaka 804/11, Ukrajina – tretje države, št. 1905078, oznaka 804/11, Ukrajina – tretje države, št. 1905643. gnb-326395 Ježovnik Rok, Požega 20, Rače, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001741. m-146 Kociper Simon, Hočka cesta 17, Hoče, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v Mariboru, št. 0005968398. m-128 Kramberger Vilko, Kamniška grapa 92, Kamnica, vozniško dovoljenje za viličarja, št. 1325, izdano 4. 2. 2005, izdajatelj Andragoški zavod Ljudske univerze MB. m-178 Lučić Kristian, Bratovševa ploščad 33, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. gnw-326549 Mehović Mevludin, Ulica Ljudevita Stiasnyja 1, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19420864, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-326424 Mihelj Borut, Cankarjeva 56, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 26104276, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnp-326556 Pađan Tanja, Vodnikov trg 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 632006320, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gns-326453 Palavrić Nihad, Opekarska 20B, Trbovlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030527000, izdajatelj Cetis d.d. gnp-326410 Pavlin Neja, Kamno 37, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 25100168, izdala Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani. gns-326428 Putica Radoje, Adamičeva 53, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013294004, izdajatelj Cetis d.d. gnr-326404 Skočir Aljaž, Rabelčja vas 34B, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 19491906, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnu-326551 Ščap Danijel, Črnci 42, Apače, študentsko izkaznico, št. 30801041, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-158 Škrbec Jan, Stari trg pri Ložu 28, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št. 20060343, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-326546 Špindler Luka, Cesta k Dravi 12A, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, št. 0028263. m-157 Šulek Blaž, Pavšičeva ulica 30, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, v Ljubljani. gnc-326544 Šumenjak Diana, Šentožbolt 6, Domžale, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdano leta 2004. gnb-326445 Vojnović Luka, Cesta 1. maja 63, Kranj, študentsko izkaznico, št. 26105965, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnu-326401 Zemljič Dušan, Zrkovska 63, Maribor, licenco skupnosti za vozila, MBK, št. 007566/001, 002, 003, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, izdana 17. 11. 2007. m-134 Živanić Boro, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031600000, izdajatelj Cetis Celje. gnl-326435 Živanić Saša, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031590000, izdajatelj Cetis Celje. gnk-326436 Žnuderl Ana, Vratji vrh 24, Apače, dijaško izkaznico, izdal BTŠ Maribor, št. 0006045195. m-127 Žorž Boštjan, Pot v Bitnje 56, Kranj, študentsko izkaznico, št. 32004374, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani. gnx-326423

AAA Zlata odličnost