Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

VL 101784/2011 Os-1992/12 , Stran 710
VL 101784/2011 Os-1992/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljub­ljana, ki jo zastopa odvetnica Potočan Bojana, Dalmatinova ulica 7, Ljub­ljana, proti dolžnici Tatjani Zidar Kavalar, Poljanska cesta 13, Ljub­ljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Bojana Hočevar Frantar, Prešernova cesta 10, Ljub­ljana – dostava, zaradi izterjave 642,71 EUR, sklenilo: dolžnici Tatjani Zidar Kavalar, Poljanska cesta 13, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Hočevar Frantar, Prešernova cesta 10, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2012

AAA Zlata odličnost