Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

VL 168182/2011 Os-1989/12 , Stran 710
VL 168182/2011 Os-1989/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18/A, Ljub­ljana, ki ga zastopa Alma Pašanović, Frankopanska 18/A, Ljub­ljana, proti dolžniku Ivanu Tlaker, Sojerjeva 43, Ljub­ljana dostava, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Renata Jakopanec Levart, Dunajska c. 21, Ljub­ljana, zaradi izterjave 1.875,51 EUR, sklenilo: dolžniku Ivanu Tlaker, Sojerjeva 43, Ljub­ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata Jakopanec Levart, Dunajska cesta 21, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2012

AAA Zlata odličnost